Tarieven

Van alle inschrijvingen gaat 1 euro naar het Fonds Gehandicaptensport. Daarnaast kunt u nog een vrijwillige bijdrage doen.

Jeugd jonger dan 16 jaar (onder begeleiding van volwassene): gratis
Daginschrijving is alleen mogelijk als het maximum aantal deelnemers niet is overschreden. Houd de website in de gaten.
 

Limiet aan het aantal deelnemers.

Om veiligheidsredenen zijn er maximaal slechts 5000 startkaarten beschikbaar voor de Jan Janssen Classic en 1000 voor de Hel van Ede-Wageningen (MTB).

Sluiting voorinschrijving.

Elektronisch inschrijven kan tot en met 28 juni 2018 24:00 uur, of eerder als het maximum van 5000 inschrijvingen is bereikt. Voor de MTB-tochten geldt een maximum van 1000 startkaarten.